Amortyzacja środków trwałych to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Jak można usprawnić proces obsługi i zarządzanie majątkiem trwałym? Poznaj WAPRO Best!

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych polega na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Proces ten zaczyna się po przejęciu przez firmę środka trwałego do używania, najczęściej ma to miejsce w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacji podlegają:

  • Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
  • Budynki mieszkalne służące prowadzonej działalności gospodarczej
  • Dzieła sztuki i eksponaty muzealne
  • Specjalistyczne maszyny, aparaty, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy

Jak usprawnić proces obsługi gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi? Warto wypróbować systemy WAPRO ERP.

WAPRO Best – system do zarządzania majątkiem trwałym

WAPRO ERP to wielofunkcyjne, stale udoskonalane systemy wspierające zarządzanie w firmach o charakterze usługowym, produkcyjnym i handlowym. Jednym z modułów WAPRO ERP jest WAPRO Best. To program, dzięki któremu amortyzacja środków trwałych w Twojej firmie będzie przebiegać o wiele szybciej i sprawniej!

WAPRO Best jest dedykowany średnim i małym firmom, jego celem jest automatyzacja inwentaryzacji w firmie. Program usprawnia obsługę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, a także ułatwia ewidencjonowanie i aktualizowanie wartości. System może być wykorzystywany w biurach rachunkowych i w przedsiębiorstwach zupełnie niezależnie lub w połączeniu z innymi modułami WAPRO ERP.

Dlaczego warto zainwestować w WAPRO Best?

Dzięki WAPRO Best zyskasz pełną i kompleksową obsługę środków trwałych w firmie, zautomatyzujesz pracę i uzyskasz możliwości jeszcze lepszej analizy danych biznesowych. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne, z uwzględnieniem wielu operacji takich jak: ulepszenia przeszacowanie, sprzedaż oraz likwidacja. Noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego również są tworzone automatycznie.

WAPRO Best to potężne wsparcie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowoczesny system raportowania, przyjazny i ergonomiczny interfejs, możliwości rozbudowy aplikacji, a także zaawansowany system zabezpieczeń to cechy, które wyróżniają systemy Asseco WAPRO ERP na rynku.