Czym jest oprogramowanie ERP dla firm?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

System informatyczny ERP (Enterprise Resource Planning) oznacza Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Jest to system aplikacji, pozwalający zintegrować wszystkie procesy, które zachodzą w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach. Każda firma, mała czy średnia, aby móc się rozwijać potrzebuję sprawnego systemu, który wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem.

Systemy klasy ERP

Dają możliwość optymalizacji pracy na wielu płaszczyznach, na których działa firma, rozpoczynając od finansów aż do zarządzania zasobami ludzkimi (sięgając nawet do produkcji). Systemy te należą do nowoczesnych programów dla firm, dzięki swojej wieloczęściowej konstrukcji oraz elastyczności. Systemy ERP zintegrowane przyspieszają pracę całego zespołu, co przekłada się na wydajność oraz efektywność pracowników wraz ze zwiększeniem dochodów firmy. Systemy te są w taki sposób projektowane, aby zapewnić firmie funkcjonalność i uwzględniając wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa. Każda z zainteresowanych firm może wybrać system z odpowiednimi dla siebie modułami. Wszelkie aplikacje powinny być w odpowiedni sposób dobrane, tak aby uwzględnić wymagania danej branży.

Jak działa system klasy ERP

Systemy klasy ERP projektowane są w taki sposób, aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji. Wówczas mamy dostęp do jednej bazy, z której można korzystać w dowolnym miejscu. Dokument, który raz zostanie wprowadzony do systemu jest udostępniony dla uprawnionych pracowników. Dobry system ERP powinien pozwalać na:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadry, płace, rekrutacja).
  2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (księgowość).
  3. Zarządzanie działem produkcyjnym oraz magazynem.
  4. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami (CRM).
  5. Tworzenie analiz i raportów.

Przed wybraniem systemu ERP powinno się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego, co chcemy usprawnić dzięki nowemu oprogramowaniu. Większość systemów składa się z modułów, których funkcjonalność możemy zmienić (rozszerzyć) w miarę zwiększających się potrzeb. Porównując do starszych systemów ERP, współczesne są bardziej elastyczne i można je dopasować do każdego istotnego procesu działania (w zakresie zarządzania sprzedażą, usługami, kadrami, produkcją etc.). Wybierając system ERP należy zwrócić uwagę czy on spełnia wymagania w obszarze najistotniejszej funkcjonalności. Rzadko mam miejsce sytuacja, w której jeden system ERP ujmie nas pod względem modułu MRP, FK, jak i CRM. Wiele badań mówi o tym, że szybszy dostęp do kluczowych wiadomości sprawia, że wzmacnia pozycję konkurencyjną firmy.