Import danych z plików tekstowych do WAPRO

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Oprogramowanie WAPRO ERP to stale rozwijany i udoskonalany system. Od początku istnienia marki z programów skorzystało już ponad 75 tysięcy firm, a liczba sprzedanych licencji przekroczyła ćwierć miliona. Jak przeprowadzić bezstratny import danych z plików tekstowych do programu WAPRO?

Możliwości oprogramowania WAPRO ERP

Jedną z wielu wszechstronnych możliwości WAPRO ERP jest możliwość zintegrowania ze sobą firmowych baz i działanie wielu działów w firmie oraz pracowników na jednej, wspólnej bazie danych. Co jednak, w sytuacji, gdy posiadamy dane w formie pliku tekstowego? Jak je bez strat zaimportować do programu?

WAPRO ERP – import danych z plików tekstowych

Do importowania i eksportowania danych programu WAPRO ERP służy moduł import export. Dane można importować / eksportować do / z takich formatów plików jak txt, csv oraz xml. Moduł import export pozwala zachować w przenoszonym pliku informacje dodatkowe, takie jak identyfikatory firmy, czy zakresy dat, pozwala również ustawić separator kolumn. Dzięki temu można wykonać dowolny import lub eksport danych w zależności od potrzeb. Jak to zrobić?

Aby zaimportować dane z pliku tekstowego w WAPRO ERP, należy utworzyć źródło danych, wykonując następujące działania:

Definicje -> Import danych -> Import – źródła danych -> Dodaj

  1. Po dodaniu nowego źródła danych uzupełniamy nazwę źródła, wybieramy jego typ, klikamy przycisk Zapisz, a następnie Zamknij
  2. Gdy źródło jest gotowe, można przeprowadzić import danych, korzystając z następujących paneli:

Dokumenty -> Importy -> Import dokumentów -> Import transakcji

W tym celu wybieramy źródło danych oraz katalog plików, w którym znajdują się pliki tekstowe, a następnie klikamy na przycisk Wykonaj.

W nowszych wersjach oprogramowania droga postępowania jest nieco krótsza, wystarczy podjąć następujące działania:

Dokumenty -> Import dokumentów -> Dodaj transakcję

UWAGA: Jeśli pliki, które chcemy zaimportować, są poprawne, w oknie pojawią się stosowne zapisy. Do sprawdzenia poprawności dokumentów służy przycisk Diagnostyka, znajdujący się na samym dole ekranu Import dokumentów. Dzięki temu narzędziu można uzyskać informacje o ewentualnych błędach, na przykład związanych z niebilansowaniem się zapisów w dokumencie.