Jak odtworzyć bazę danych w WAPRO?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Oprogramowanie WAPRO ERP to innowacyjne rozwiązanie dla biznesu, wspierające pracę wielu działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych, niezależnie od branży. Jak odtworzyć utraconą bazę danych w WAPRO? Zapraszamy do lektury!

Wszechstronne oprogramowanie WAPRO ERP

Oprogramowanie WAPRO ERP to stale rozwijany i udoskonalany system. Od początku istnienia marki z programów WAPRO ERP skorzystało już ponad 75 tysięcy firm, a liczba sprzedanych licencji oprogramowania przekroczyła ćwierć miliona. Jedną z wielu wszechstronnych możliwości WAPRO ERP jest możliwość zintegrowania ze sobą firmowych baz i działanie wielu działów w firmie oraz pracowników na jednej, wspólnej bazie danych. Co zrobić w przypadku, gdy dane zostały zarchiwizowane? Jak odtworzyć bazę danych WAPRO z wykonanego wcześniej archiwum?

Jak odtworzyć dane programu WAPRO ERP?

Aby odtworzyć zarchiwizowane dane programu WAPRO ERP, należy uruchomić aplikację Archiwizator baz danych, a następnie po uruchomieniu wskazać opcję Dearchiwizacja (odtworzenie danych).

UWAGA:

  1. Jeśli użytkownik ma uprawienia administratora, należy zaznaczyć opcję Uwierzytelnianie Windows, a pola Login oraz Hasło zostawić bez zmian.
  2. Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień administratora, należy odznaczyć opcję Uwierzytelnienie Windows i wpisać jako Login dwie litery: „sa” oraz wpisać właściwe hasło.
  3. Pole Nazwa serwera powinno się uzupełnić samo, jeśli tak się nie stanie, należy z rozwijanego menu wybrać właściwą opcję. Następnie należy kliknąć na przycisk Połącz z serwerem. Jeśli wszystko zostało poprawnie wykonane i zostały podane prawidłowe parametry, archiwizator poprowadzi użytkownika do dalszych etapów, czyli dearchiwizacji bazy danych serwera.

Dearchiwizacja bazy danych serwera w WAPRO

W oknie, które wyświetli się w dalszej kolejności, wskazujemy archiwum, które chcemy odzyskać (aby znaleźć archiwum, klikamy ikonkę po stronie prawej). Jeśli jest ono zabezpieczone hasłem, należy je wpisać w odpowiedniej rubryce (pod rubryką z nazwą pliku wewnętrznego). Po prawidłowym odczytaniu archiwum, program zaproponuje nową nazwę bazy danych (bazy docelowej). Aby przystąpić do otworzenia kopii bezpieczeństwa, klikamy na przycisk Odtwórz archiwum. Pomyślny przebieg procesu zostanie potwierdzony komunikatem od WAPRO: „Baza danych została odtworzona”. Gotowe!