System WAPRO Fakir służy do obsługi pełnej księgowości w firmach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Stosuje się go także jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO. Może działać jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Automatyzacja programu

Całkowita automatyzacja w programie została osiągnięta za pomocą udostępnianych:

  1. Mechanizmów, które automatycznie rozliczają rozrachunki.
  2. Mechanizmów, które automatycznie odpowiadają za przeksięgowanie.
  3. Mechanizmów, które naliczają różnice w kursach walut.
  4. Modułów, które tworzą raporty użytkownika.

Program posiada e-archiwum, które służy do zapisywania i przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz kopii elektronicznych dokumentów.

Korzyści płynące z przejścia

Wciąż rosną wymagania firm w stosunku do programów kierujących księgowością. Właściciele przedsiębiorstw oczekują stałego monitoringu kosztów wraz z rentownością i rozliczeniami w inwestycje firmy. Jest dla nich istotny nadzór nad rachunkami oraz należnościami firmy. Chcą użytkować dane księgowe do analiz działalności operacyjnej firmy. WAPRO Fakir jest bardzo elastycznym programem, gdyż użytkownik ma wpływ na wiele opcji, które dotyczą strony merytorycznej działania programu. Dlatego z pomocą przychodzi właśnie oprogramowanie WAPRO Fakir, na które warto przejść gdy:

  1. Naszym celem jest tworzenie planów dotyczących budżetu wraz z ich kontrolą wykonania.
  2. Chcemy w sprawny sposób rozliczać projekty firmy.
  3. Bardziej szczegółowo chcemy ewidencjonować przychody oraz koszty firmy.
  4. Chcemy mieć pełną analizę sytuacji finansowej firmy, dzięki tak zwanej analizy wskaźnikowej.

Dodatkowym atutem jest możliwość poszerzenia predyspozycji analitycznych systemu o rozbudowanie go o program WAPRO Analizy. Możemy w ten sposób otrzymać czytelne zestawienia w postaci tabeli bądź wykresów. Program WAPRO Fakir posiada moduł MAGIK II, który służy do importu oraz zarządzania dokumentami. Moduł analizuje pojawiające się dokumenty i odpowiednio nimi zarządza.(tworzy opisy oraz rozksięgowuje dokumenty). WAPRO Fakir zapewnia rozłożenie w równomierny sposób pracy księgowych, dzięki funkcji importowania i księgowania dokumentów zaraz po zarejestrowaniu ich w systemie do zarządzania sprzedażą. Dzięki niemu oszczędzamy czas, który w tym czasie możemy poświęcić na np. analizę bieżących wyników firmy. Użytkowanie WAPRO Fakir zmniejsza nakłady pracy w przedsiębiorstwie, które są związane z wprowadzaniem danych, gdzie jest możliwość pracy na wspólnej bazie danych z programem zarządzania sprzedażą.