Regulamin

§ 1

Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu wapro.biz.

§ 2

Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu wapro.biz

§ 3

Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.

§ 4

Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.

§ 5

Użytkownik nie może kopiować treści zawartych w serwisie wapro.biz.

§ 6

Użytkownik nie może tworzyć i publikować treści o charakterze wulgarnym, niezgodnym z prawem lub spamerskim.

§ 7

Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!

§ 8

Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.

§ 9

Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.

§ 10

Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na wapro.biz.

§ 11

Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści publikowane przez innych użytkowników na wapro.biz mogą nie być moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.

§ 12

Właścicielem serwisu jest firma Sirius Pro z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

§ 13

Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela wapro.biz żądał odszkodowania w żadnej formie.

§ 14

Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych innym użytkownikom.

§ 15

Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny.

§ 16

Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może otrzymać blokadę bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.

§ 17

Użytkownik może otrzymać blokadę lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne.

§ 18

Serwis loguje IP użytkowników.

§ 19

W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.

§ 20

Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu wapro.biz.

§ 21

Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

§ 22

Serwis wapro.biz ani właściciel firma Sirius Pro nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym użytkowników i ich treści.

§ 23

Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.

§ 24

Niedozwolone jest namawianie przez użytkownika innego użytkownika lub użytkowników do łamania regulaminu portalu wapro.biz.

§ 25

Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis wapro.biz działał jak najlepiej.

§ 26

Użytkownik oświadcza iż ma prawo do wszelkich treści zamieszczanych na portalu wapro.biz, a portal w przypadku wątpliwości co do treści może je usuwać lub ograniczyć.

§ 27

Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail: biuro@siriuspro.pl.

§ 28

Użytkownik rejestrując się na wapro.biz zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od firmy będącej właścicielem portalu lub samego portalu.

§ 29

Portal w sposób automatyczny kontroluje naruszenia regulaminu i w przypadku takich naruszeń może zablokować treść która jest naruszeniem regulaminu oraz informuje administratora portalu prezentując mu treść naruszającą regulamin (dotyczy to całego portalu).

§ 30

Regulamin obowiązuje w obrębie całego portalu.

§ 31

Odwiedzanie oraz korzystanie z serwisu wapro.biz jest możliwe tylko poprzez akceptację niniejszego regulaminu oraz jego zapisów. W przypadku braku akceptacji prosimy o niezwłoczne opuszczenie serwisu wapro.biz lub kontakt z administracją.

§ 32

Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulamiu.