WAPRO Kaper Edukacyjna

WAPRO Kaper Edukacyjna to wersja nowoczesnego programu przeznaczonego do prowadzenia księgowości małych firm, który służy do celów dydaktycznych. Prosty w instalacji oraz użytkowaniu zapewnia komfort pracy i umożliwia podniesienie kwalifikacji zarówno studentów, jak i kadry nauczycielskiej.

WAPRO Kaper Edukacyjna

System informatyczny może obsługiwać różne formy prowadzenia księgowości, książkę przychodów i rozchodów, ryczałt czy też najem. Dzięki wbudowanym modułom, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie firmy, jej praca staje się łatwiejsza, a także bardziej efektowna. Studenci korzystający z wariantu Edukacyjna mogą więc prowadzić ewidencję środków trwałych, czy naliczać wynagrodzenia.

Program może z powodzeniem prowadzić kilka firm jednocześnie. Co więcej, z jego pomocą eksport danych z arkusza kalkulacyjnego nie stanowi problemu przez co przepływ danych jest swobodny. To korzystnie wpływa na organizację zajęć oraz komunikację między studentami oraz wykładowcami.

WAPRO Kaper Edukacyjna w pełni automatyzuje procesy związane z księgowaniem oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Dzięki temu studenci mogą poznać w praktyce działanie firmy i są lepiej przygotowani do późniejszego podjęcia pracy w zawodzie.

Oprócz tego, system informatyczny jest poddawany stałym aktualizacjom oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Przez to jest bezpiecznym narzędziem edukacyjnym, z którego można korzystać codziennie. W dodatku wersja Edukacyjna jest dostępna dla uczelni wyższych oraz szkół policealnych po najniższej możliwej cenie.