Amortyzacja środków trwałych – na czym polega?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jeśli zastanawiasz się, na czym polega amortyzacja środków trwałych, ten artykuł jest dla Ciebie. Wszystko dokładnie wyjaśnimy, a zaczniemy od samego początku, a mianowicie odpowiedzenie na pytanie, czym konkretnie są środki trwałe?

Środki trwałe – definicja

W Polsce istnieją trzy ustawy, które definiują środki trwałe, a pojęcie to jest używane w prawie podatkowym oraz bilansowym. Zgodnie z przepisami środki trwałe są własnością bądź współwłasnością podatnika. Zostały one przez niego nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, a określa się, jako zdatne do użytkowania z dniem, w którym faktycznie zaczęły one być użytkowane. Możemy wobec tego wliczyć w nie budynki i lokale będące osobną własnością, wszelkiego rodzaju budowle, a także maszyny, urządzenia czy środki transportu.

Amortyzacja środków trwałych krok po kroku

Przejdźmy teraz do gestii kluczowej, jaką jest amortyzacja środków trwałych. Warto wiedzieć, że aby doszło do odpisu amortyzacyjnego, środki trwałe muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim wartość składnika majątku musi przekroczyć 10 000 zł. Oprócz tego składnik majątku musi w pełni lub po części należeć do podatnika, który dokonuje amortyzacji i składnik majątku musi być zakupiony bądź wytworzony we własnym zakresie. Na sam koniec składnik majątku musi być kompletny oraz zdatny do użytku, w takim sensie, że spełnia on określoną funkcję w działalności, jaką prowadzi podatnik.

Amortyzacja środków trwały powinna być dokonywana po miesiącu, w którym dany tytuł został wprowadzony do ewidencji. Istnieją jednak wyjątki od reguły. W tym przypadku jest to sytuacja, w której składnik majątku został poddany likwidacji, zbyciu albo stwierdza się jego niedobór. Wtedy ostatni odpis musi być dokonany w tym samym miesiącu, w którym doszło do jednego z wymienionych wyżej zdarzeń. Co do naliczania odpisów, mogą być one naliczone w równych ratach, ale też kwartalnie lub jednorazowo na sam koniec roku podatkowego. Należy też pamiętać o tym, że odpisów dokonuje się do chwili, w której suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się z ich wartością początkową.

A co właściwie daje amortyzacja środków trwałych? Przede wszystkim umożliwia ona rozłożenie w czasie kosztów, które są związane z wprowadzeniem do jednostki konkretnych i określonych składników majątku. Nieuregulowanie odpisów może prowadzić do poważnych konsekwencji podatkowych, które mają olbrzymie znaczenie dla każdego przedsiębiorcy, dlatego należy o tym pamiętać.