WAPRO Analizy

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

WAPRO Analizy to nowoczesny system analityczny wspierający podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jego zadaniem jest zautomatyzowane zarządzanie biznesem i wszechstronna kontrola działania firmy. Program WAPRO Analizy jest uzupełnieniem funkcjonalnym pozostałych aplikacji systemu WAPRO ERP. Rozszerzenie to pozwala na analizowanie danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji i umożliwia tworzenie szybkich, wszechstronnych i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz czytelnych wykresów. Dzięki stworzonym na podstawie danych handlowych i finansowych analizom użytkownik uzyskuje w jednym miejscu kompleksowe wyniki i wskaźniki opisujące działania firmy.

WAPRO Analizy

WAPRO Analizy bazuje na aktualnych danych zgromadzonych przez aplikacje systemu zarządzania firmą, ale przetwarza je w odmienny sposób, umożliwiając rozbudowaną analizę, niedostępną w standardowych aplikacjach. Analiza przeprowadzana jest dynamicznie na wybranym zestawie danych, a wyniki prezentowane są natychmiast na intuicyjnych wykresach. Analizy są wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, bez konieczności czasochłonnego importowania danych, użytkownik ma dostęp do wszystkich danych (handlowych i finansowych) firmy z poziomu jednej aplikacji. Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwala na analizę według dowolnie wybranych kryteriów, z możliwością filtrowania i sortowania.

Z WAPRO Analizy możliwa jest kompleksowa analiza sprzedaży, obrotów magazynowych, zamówień, zakupów i rozrachunków, program współpracuje z modułami WAPRO Mag, Fakir, Kaper, Mobile, Gang oraz Best.

Dzięki WAPRO Analizy można lepiej kontrolować stan firmy, skuteczniej działać i prognozować. Użytkownik może wykorzystać szablony dynamicznych analiz przygotowane przez twórców programu lub stworzyć własne modele analityczne. Program posiada zaawansowany kreator filtrów oraz umożliwia dynamiczną zmianę rodzaju wykresu i definiowanie danych na podstawie zaznaczonego obszaru danych. WAPRO Analizy to oprogramowanie, które łączy w sobie doświadczenie w tworzeniu aplikacji biznesowych i najnowsze technologie informatyczne. Program jest intuicyjny, praktyczny i przejrzysty, a jego najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna ze środowiskiem Microsoft Windows. Dzięki WAPRO maleje ryzyko nietrafionych decyzji biznesowych i wzrastają zyski przedsiębiorstwa, z WAPRO Analizy poprawisz skuteczność działania firmy!

WAPRO Analizy Biznes to jedna z czterech wersji systemu analitycznego WAPRO Analizy. Rozszerzenie to powstało z myślą o rozwijających się firmach, zatrudniających kilku i więcej pracowników.

WAPRO Analizy Biznes

WAPRO Analizy bazuje na aktualnych danych zgromadzonych przez aplikacje systemu zarządzania firmą i umożliwia przeprowadzenie rozbudowanej, dynamicznej analizy oraz przedstawienie wyników analiz w postaci intuicyjnych wykresów i czytelnych zestawień tabelarycznych. Użytkownik zyskuje kompleksowy raport z wynikami oraz wskaźnikami, które opisują działanie firmy.

Analizy są wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do wszystkich danych firmy z poziomu jednej aplikacji. Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwala na analizę według dowolnie wybranych kryteriów. Z WAPRO Analizy możliwa jest kompleksowa analiza sprzedaży, obrotów magazynowych, zamówień, zakupów i rozrachunków, a także filtrowanie oraz sortowanie danych. Program współpracuje z modułami WAPRO Mag, Fakir, Kaper, Mobile, Gang oraz Best.

Oprogramowanie WAPRO Analizy jest legalne i podlega ciągłym aktualizacjom prawnym. Najnowsza wersja programu jest w pełni kompatybilna z systemem Microsoft Windows. Pełna automatyzacja oraz mechanizmy analityczne wbudowane w WAPRO Analizy wspierają podejmowanie trafnych decyzji finansowych i planowanie dalszych działań w firmie.

WAPRO Analizy Biznes/Stanowisko

WAPRO Analizy Biznes/Stanowisko to jeden z czterech wariantów oprogramowania WAPRO Analizy. Program jest przeznaczony dla rozwijających się kilkuosobowych firm i łączy w sobie najnowsze technologie oraz praktyczne rozwiązania, umożliwiając rozbudowane analizy i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie wielowymiarowych, dynamicznych i wszechstronnych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i intuicyjnych wykresów. WAPRO Analizy bazuje bezpośrednio na danych zgromadzonych przez aplikacje systemu zarządzania firmą, dzięki czemu wyniki prezentowanych analiz są zawsze aktualne. Aplikacja ta jest dedykowana dla menadżerów, dyrektorów finansowych i kierowników oraz osób zajmujących się zarządzaniem firmą, ustalaniem strategii zakupów i sprzedaży.

Program WAPRO Analizy pozwala między innymi na dogłębne przeanalizowanie pracy oddziałów, zbadanie skuteczności handlowców, zapoznanie się z trendami sprzedaży towarów, porównanie osiągniętego zysku ze sprzedaży wybranych towarów oraz prześledzenie struktury kosztów rejestrowanych w programie WAPRO Fakir. Użytkownik zyskuje kompleksowy raport z wynikami sprzedaży poszczególnych oddziałów firmy oraz wskaźnikami, które pomogą prognozować i planować dalsze działania przedsiębiorstwa.

WAPRO Analizy Prestiż

WAPRO Analizy Prestiż zaprojektowano z myślą o średnich firmach, liczących sobie kilkudziesięciu pracowników. Ten moduł oprogramowania WAPRO Analizy umożliwia rozbudowane analizy biznesowe i prognozowanie działań przedsiębiorstw, posiadających wiele filii i oddziałów na terenie całego kraju.

Analizy w WAPRO Analizy Prestiż są wykonywane bezpośrednio w bazach źródłowych, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do wszystkich aktualnych danych firmy z poziomu jednej aplikacji. Bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwala na analizę według dowolnie wybranych kryteriów. Dzięki WAPRO Analizy Prestiż dyrektor finansowy lub kierownik działu handlowego może w szybki sposób przeprowadzić kompleksową analizę sprzedaży, obrotów magazynowych, zamówień, zakupów i rozrachunków, zarówno w kontekście konkretnych handlowców, jak i całych działów.

Oprogramowanie WAPRO Analizy Prestiż jest zgodne z prawem, podlega systematycznym aktualizacjom i jest w pełni kompatybilne z systemem Microsoft Windows. Program współpracuje z modułami WAPRO Mag, Fakir, Kaper, Mobile, Gang oraz Best i jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie szybkich analiz biznesowych i sporządzenie prognoz dla firmy. Oprogramowanie WAPRO to sposób na usprawnienie procesów zachodzących w firmie i zwiększenie jej przychodów!

WAPRO Analizy Prestiż/Stanowisko

WAPRO Analizy Prestiż/Stanowisko to nowoczesny system analityczny wspierający podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Jego zadaniem jest zautomatyzowane zarządzanie biznesem i wszechstronna kontrola działania firmy. WAPRO Analizy Prestiż/Stanowisko to uzupełnienie funkcjonalne pozostałych aplikacji systemu WAPRO ERP. Rozszerzenie to pozwala na analizowanie aktualnych danych zgromadzonych w bazach WAPRO ERP i umożliwia tworzenie przejrzystych, wszechstronnych i dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych oraz wykresów.

WAPRO Analizy Prestiż/Stanowisko jest dedykowana menadżerom, dyrektorom finansowym i kierownikom działów handlowych. Dzięki profesjonalnej analizie danych osoba zarządzająca firmą lub oddziałem może budować właściwe strategie sprzedażowe. Dane handlowe i finansowe są dostępne z poziomu jednej aplikacji, dzięki czemu uzyskane wyniki analiz są kompleksowe i przedstawiają wiarygodne wskaźniki opisujące działania firmy.

Dzięki oprogramowaniu WAPRO Analizy Prestiż/Stanowisko wzrasta efektywność planowania działań biznesowych oraz sprzedaży. Automatyzacja procesów zarządzania firmą minimalizuje ryzyko popełnienia błędu, dzięki czemu poprawia się sytuacja finansowa firmy.