Jak Jednolity Plik Kontrolny to tylko z WAPRPO JPK

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

WAPRO JPK występuje w wariancie Biuro i jest skierowany do biur rachunkowych. Program służy do tworzenia sprawozdawczości JPK na bazie danych z programów: WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakir oraz WAPRO Fakturka.

Zalety programu WAPRO JPK:

  1. Automatyzacja pracy – dzięki wariantowi Biuro mamy możliwość na seryjne przygotowywanie, rozpoznanie oraz wysyłanie cyklicznych plików JPK dla wszystkich klientów jest skrócone do minimum.
  2. Elastyczna wymiana danych – pobieranie danych z baz danych lub za pomocą plików w różnych formatach przyczynia się do ułatwienia wykonywania obowiązku JPK w imieniu klientów biur, którzy korzystają z WAPRO ERP.
  3. Archiwizacja pracy – magazynowanie informacji w bazie danych, które następnie są przekazywane organom podatkowym, daje możliwość w razie potrzeby odtworzenie pliku JPK.
  4. Eliminacja błędów – wbudowane kreatory oraz mechanizmy kontrolne przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka, w którym może zostać popełniony błąd.

Program pozwala na automatyczne generowanie i wysyłanie przygotowanych plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów. Zarówno w formie testowej jak i finalnej.

Za Jednolity Plik Kontrolny można rozumieć księgi oraz dokumenty księgowe, które są prowadzone dzięki programom komputerowym o odpowiednim formacie. Są one przekazywane na życzenie organu podatkowego. Podatnik ma obowiązek je generować i przechowywać. Pliki zgodne z przepisami i schematem JPK – zapisywanie danych w plikach XML odbywa się na podstawie:

  1. Ksiąg rachunkowych.
  2. Ewidencji przychodów.
  3. Ewidencji VAT.
  4. Ewidencja faktur VAT.
  5. Wyciągów bankowych.

Możliwości wysłania przygotowywanych plików JPK przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie jest odbierane i zapisywane w bazie danych Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). WAPRO JPK automatyzuje przebieg importu i eksportu danych, a także umożliwia podgląd i weryfikację danych. Istnieje comiesięczny obowiązek przekazywania danych pochodzących z ewidencji VAT bez wezwania organów podatkowych. Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zlikwidowanie bariery w przepływie danych elektronicznych. Skutkiem tego będzie zmniejszenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów.
Osoby, które nie prześlą na czas Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą zostać obciążeni sankcjami, które są określone w kodeksie karnym skarbowym. Wysokość kary i jej rodzaj zależy od wysokości strat, jakie przewiduje się, że budżet państwa poniesie z tytułu zaniedbania wysyłki JPK.