Jak wdrożyć WAPRO bez ryzyka dla firmy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

WAPRO to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w wielu branżach. W jaki sposób wdrożyć to oprogramowanie bez ryzyka dla firmy?

Właściwie dopasowane i odpowiednio wdrożone oprogramowanie komputerowe dla firmy niesie ze sobą wiele korzyści – dotyczy to także popularnego oprogramowania WAPRO oferowanego przez Asseco.

WAPRO to komplet gotowych aplikacji przeznaczonych do zarządzania w sektorze MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw. Aplikacje te mogą być używane w różnych branżach. WAPRO wspiera różne obszary działalność firmy, przykładowo może być stosowany jako systemy finansowo-księgowe czy też jako wsparcie magazynu i sprzedaży jako WAPRO Mag.

Wdrożenie oprogramowania WAPRO dla firmy szasną na to, aby kompleksowo usprawnić swoją działalność. Postawą jest wtedy właściwe wdrożenie – błędy popełnione na tym etapie mogą wywołać znaczne straty.

Jak przebiega wdrożenie oprogramowania WAPRO?

Podobnie jak w przypadku innego rodzaju oprogramowania, także WAPRO wymaga właściwego wdrożenia poprzedzonego analizą przedwdrożeniową.

Wdrożenie oprogramowania polega na jego instalacji i dopasowaniu do wymagań konkretnych użytkowników. Obejmuje ono również przeniesienie, czyli migrację danych, a także testowanie oraz końcowe uruchomienie systemu informatycznego.

Pominięcie ważnych szczegółów w trakcie wdrożenia, na przykład systemu WAPRO Mag czy systemów finansowo-księgowych, może spowodować poważne zakłócania w jego działaniu, co następnie może przekładać się na problemy z działaniem oraz obsługą przez użytkowników. To może z kolei powodować straty związane z wdrożeniem programu, czyli dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Główne etapy wdrażania oprogramowania:

  1. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji – jest ona przeznaczona dla użytkowników, administratora systemu, a także obejmuje dokumentację samego programu.
  2. Przygotowanie infrastruktury technicznej – ważnym elementem wdrożenia jest również przygotowanie do tego infrastruktury technicznej w firmie, między innymi pod względem spełnienia wymogów programu, konfiguracji.
  3. Instalacja oprogramowana – następnym etapem jest zainstalowanie i dokonanie konfiguracji oprogramowania, które przeznaczone jest do eksploatacji.
  4. Testowanie oprogramowania – zanim jednak oprogramowanie będzie udostępnione wszystkim użytkownikom, ma miejsce jego testowanie, które weryfikuje i waliduje oprogramowanie, potwierdzając, że jest ono zgodne ze specyfikacją.
  5. Migracja danych – każde oprogramowanie bazuje na konkretnych danych, dlatego też muszą być one przeniesione z obecnie używanego programu do nowego programu WAPRO.
  6. Uruchomienie oprogramowania – ostatnim etapem wdrożenia jest uruchomienie oprogramowania, czyli przekazanie go do użytkownika pracownikom.

Warto także zaznaczyć, że wdrożenie oprogramowania, także oprogramowania WAPRO może obejmować inne etapy, na przykład przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi programu.

Pomoc nie kończy się też na samym wdrożeniu – można otrzymać także wsparcie powdrożeniowe, które obejmuje serwis oprogramowania oraz jego modernizacje w razie potrzeby.

Zatem wdrożenie oprogramowania, na przykład WAPRO Mag czy systemu finansowo-księgowego WAPRO jest działaniem wieloetapowym, które powinno być dopięte na ostatni guzik. Samodzielne przeprowadzenie powyższych czynności nie jest wskazane, dlatego też najlepiej powierzyć je ekspertom w tej dziedzinie – partnerom WAPRO.

Profesjonalne wdrożenie? Skorzystaj z pomocy partnerów WAPRO

Ryzyko wdrożenia oprogramowania WAPRO można znacząco obniżyć dzięki skorzystaniu z profesjonalnego wsparcia w tej dziedzinie. Warto zdecydować się na wybranie pomocy partnerów WAPRO, czyli firm, które posiadają właściwe uprawnienia do prowadzenia wdrożeń tego rodzaju oprogramowania.

Partnerzy WAPRO zapewniają swoim klientom dostęp do tego rodzaju oprogramowania wraz z szeregiem dodatkowych usług, w tym także związanych z wdrożeniami oraz szkoleniami pracowników.

Usługi wdrożeń oprogramowania WAPRO oraz inne usługi stanowiące wsparcie dla użytkowników tego programu oferuje firma np. nasza firma. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Zatem wdrożenie oprogramowania WAPRO nie musi być dla firmy ryzykowne – skorzystanie z fachowego wsparcia partnerów WAPRO pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów bez niebezpieczeństwa dla biznesu.