WAPRO Gang

WAPRO Gang to nowoczesny, zgodny z przepisami system dla kadr i płac. Swoje zastosowanie znajduje w jednostkach budżetów, ale z powodzeniem działa też w firmach handlowych, usługowych czy produkcyjnych. Skutecznie usprawnia prace przedsiębiorstw niezależnie od stanu zatrudnienia, systemów wynagradzania oraz rozliczania czasu pracy. Program WAPRO Gang znacząco ułatwia profesjonalne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Aplikacja w pełni chroni dane osobowe, prowadzi spis nieobecności, współpracuje z programem Płatnik, a także obsługuje umowy cywilnoprawne. Mechanizacja procesów księgowania poprawia wydajność pracy firmy. Pomaga również eliminować błędy przez automatyczne naliczanie list płac i kreowanie raportów. WAPRO Gang może ulegać stałym zmianom oraz rozbudowie wraz z prosperowaniem przedsiębiorstwa. Sprawny przepływ przetwarzanych przez program danych zezwala na korzystne zarządzanie firmą, a co za tym idzie — wykorzystanie jej pełnego potencjału.