WAPRO – jak scalić zapisane dane?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Oprogramowanie WAPRO ERP to system informatyczny, którego celem jest usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem. Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny i mogą z niego korzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy. Jak scalić dane zapisane w WAPRO?

Oprogramowanie WAPRO ERP a zarządzanie firmą i firmowymi danymi

Oprogramowanie WAPRO ERP to nowoczesne rozwiązanie dla biznesu, pozwalające na kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dzięki WAPRO ERP usprawnisz między innymi takie aspekty zarządzania firmą jak:

  • Jakość i profesjonalizm obsługi
  • Archiwizacja firmowych danych
  • Przepływ dokumentacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej
  • Komunikacja w przedsiębiorstwie
  • Utrzymywanie dobrej relacji z klientami
  • Skuteczność i szybkość procesów sprzedażowych
  • Zarządzanie kadrami i płacami
  • Raportowanie i rozliczanie wyników pracy
  • Monitorowanie działań i pracy firmowych działów

Program jest prosty w obsłudze i intuicyjny i mogą z niego korzystać zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, to wielofunkcyjne narzędzie pozwala również na efektywne tworzenie oraz korzystanie z firmowych baz danych. Jak scalić dane zapisane w programie?

Jak scalić dane zapisane w WAPRO?

W przypadku gdy w zestawieniach (kontrahentów, pracowników, innych danych) pojawia się wiele powtarzających się zapisów, dane te można scalić do postaci jednej kartoteki. Jak to zrobić? Wystarczy skorzystać ze specjalnego modułu kojarzenia zapisów.

Moduł uruchamiamy z  panelu administracyjnego, wchodząc w zakładkę Kojarzenie zapisów.

W nowo otwartym oknie wskazujemy kartotekę, do której chcemy przerzucić dane, a następnie klikamy Dalej. W kolejnym oknie należy wybrać kontrahenta bazowego, czyli tego, który pozostanie w bazie. Należy również zaznaczyć, których kontrahentów równoważnych, czyli kontrahentów chcemy usunąć (dane z nimi związane zostaną przepięte do kontrahenta bazowego). Operację połączenia danych wykonuje się za pomocą przycisku Połącz. Wyboru kontrahentów do usunięcia można dokonywać wielokrotnie oraz cofać wprowadzone zmiany w przypadku pomyłki (przed kliknięciem na przycisk Połącz).

UWAGA: Opcja scalania danych i zapisów dotyczy danych wszystkich programów pracujących w danej firmie na tej samej bazie danych. Scalanie kontrahentów dokonuje się równolegle we wszystkich zainstalowanych programach!