Program Płatnik to narzędzie służące do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji pomiędzy płatnikiem składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest tworzenie, weryfikacja i wysyłanie do ZUS dokumentów. Jak wyeksportować dane WAPRO do programu Płatnik?

WAPRO – jak wyeksportować dane do programu Płatnik?

Program Płatnik to bezpłatne narzędzie, wspierające płatników w przygotowywaniu, drukowaniu oraz przesyłaniu dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprogramowanie to wspomaga komunikację płatnika z ZUS na każdym etapie elektronicznych kontaktów, a dokumenty są przesyłane za pomocą bezpiecznego kanału i przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dane stworzone za pomocą systemu WAPRO można w łatwy sposób przenieść do programu Płatnik. Jak to zrobić?

Aby poprawnie wyeksportować dane z programu WAPRO ERP do programu Płatnik, można skorzystać z modułu Rozliczenie ZUS, znajdującego się w module Płace.

  • Po kliknięciu na zakładkę Rozliczenie ZUS wyświetli się okno tworzenia Dowodu Wewnętrznego. Następnie wskazujemy miejsce do zapisania danych do programu Płatnik (domyślnie jest to folder Moje Dokumenty, ale dane można wrzucić do dowolnego folderu na dysku).
  • Jak wskazać katalog docelowy, w którym mają być zapisane dane? Należy wejść w zakładkę: Dane firmy -> ZUS
  • Kolejny krok to eksport danych właściciela, w tym celu należy wejść do Zakładki Udziałowcy.

Udziałowcy -> Imię i nazwisko udziałowca -> Imię i nazwisko -> Rozliczenie ZUS

Jak wprowadzić i rozliczyć składki ZUS w WAPRO?

Do wprowadzenia danych związanych z podstawą ubezpieczeń społecznych  i zdrowotnych służy Menu Podstawy ZUS. Aby uzupełnić wartości podstaw, należy wybrać z menu udziałowca Imię i Nazwisko, a następnie kliknąć na przycisk Podstawy (ZUS). Jeśli w trakcie tych działań wyświetli się ostrzegawczy komunikat, należy zdefiniować podstawy ZUS. Podstawy ZUS, które dodamy dla jednego udziałowca, będą również widziane dla innych współpracowników.